2.2 – Finska anfäder

Ända sedan jag var barn har jag vetat att den plats där min far växt upp kallas finnmarken och att detta sannolikt skulle kunna innebära att jag har anfäder som kom till Sverige på 1600-talet. Vilka finnar och hur många olika finnar det skulle kunna röra sig om har jag dock inte vetat förrän nu när jag börjat släktforska. Fortfarande finns många grenar i släktträdet som är outforskade speciellt vad gäller kvinnliga släktingar där det varit svårare att göra efterforskningar. Vad gäller de äldre finska släktingarna har jag till viss del varit beroende av vad mer professionella forskare har hittat genom eftersökningar i bland annat domböcker m.m. En del släktgrenar har jag själv kunnat kartlägga genom den dagbok som Gottlund skrev under sin vandring i finnmarken 1817. Där förekommer vissa felaktigheter så kompletteringar har fått göras genom att ytterligare material har inhämtats från andra forskare.

Jag uppmärksammade tidigt att finnarna var mycket endogama när de sökte sin partner. Detta samtidigt som de kunde färdas långa sträckor för att gifta sig. Detta har bekräftats genom läsning av boken ”Segerstedts samling” som har getts ut av Finnsam. Per Malmen, skollärare i Idbäck i Malung skrev under slutet av 1800-talet följande om finnarna i Malungs socken;

”Och hafva desse förste bebyggare bibehållit sin nationalitet en följd av år emedan de ej straxt befryndade sig med några andra folkslag. De uppsökte sina fäderne bygder vester om Klarelfven och derifrån hitförde en maka eller make. Så har ock, för omkring 35 år tillbaka, en person hitfört en brud från Ny finnmark”

För att åskådliggöra hur detta kan se ut i praktiken har jag gjort ett stapeldiagram där det framgår vilka finska anfäder som finns i mitt släktträd och hur många gånger varje släkt förekommer. Med tanke på att det saknas ganska mycket information om de tidigaste finnarna i släktträdet så kommer antalet finska anfäder snarare öka än minska när jag kommer vidare i min forskning. Jag känner redan idag till ett stort antal finska anfäder där jag inte har något släktnamn. De finns inte med i detta stapeldiagram

Finska anfäder

Finska anfäder

För att åskådliggöra på vilket sätt jag har samma personer som anfader ett stort antal gånger har jag nedan gjort ett försök att göra en stamtavla med de ättlingar som finns till de finnar som jag är släkt med flest gånger.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Karjalainen
Bilden visar mitt släkttskap med Lars Larsson Karjalainen, där det tydligt framgår att giftemål mellan släktingar har förekommit i hög utsträckning, även om kusinäktenskap inte har ägt rum. Tyvärr så har jag på grund av platsbrist inte kunnat ta med alla finska släktnamn.

Karjalainen

Karjalainen

Jag har försökt åskådliggöra det finska inslaget vs det svenska inslaget genom att de anfäder som i huvudsak är finnar är gulfärgade, släktingar med giftemål med svenskar är delvis orangefärgade och när det svenska inslaget blir starkt är färgen helt orange. Viktigt att uppmärskamma är att det kan förekomma fel i färgsättningen då det finns finska släkter som ännu ej är helt kartlagda. I denna länk kan ni läsa mer om Lars Larsson Karjalainen som var det förste som bosatte sig i Laggåsen.

Lars Larsson Karjalainen

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Honkainen

Honkainen

Honkainen

Här till vänster har jag gjort en bild av mitt släktskap med Lång-Kristoffer Jönsson Honkainen. Gulvita fält innebär att jag inte känner till om modern eller fadern är av finsk eller svensk härkomst.

Mer information om Lång-Kristoffers ättlingar finns i följande länk;

Honkainen

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Pasainen

Pasainen

Pasainen

Nästa finska anfader är av släkten Pasainen och det finns vissa motstridiga uppgifter, så ta det hela med en nypa salt. Denna släkt har efter hand växt och blivit den största.

Lars Larsson Pasainen

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Hakkarainen

Motsvarande bild av släktskapet mellan mig och Per Pålsson Hakkarainen

Hakkarainen

Hakkarainen

När jag i Gottlunds dagbok från 1817 läste om familjen Hakkarainen / Muhoinen som bodde i en jordkula vid Lappmossåsen väcktes en nyfikenhet på vilka de var. Både Greta och Lars har systrar som är mina anmödrar, så deras ättlingar är inte nära släkt med mig, men vad spelar det för roll? Det som är intressant är väl i först hand att dessa människor har spännande livsöden som kan bidraga till att skildra vår historia. Vilka var deras anfäder och hur gick det för deras barn?

Jag har skapat en kedja från 1600-talet till nutid med lite mer information än bara namn och födelseår vad gäller släkten Hakkarainen. Endast vad gäller två generationer har jag bara namn och födelseår nämligen Per Pålsson Hakkarainens barn och barnbarn. Det vore mycket intressant att även hitta mer information om Gretas anor, men det har jag ännu inte lyckats hitta. Följ Per Pålsson Hakkarainen och hans ättlingar i länkarna nedan:

Generation 1. Per Pålsson Hakkarainen var den förste finnen vid Nain och mer information om honom kan ni få om ni klickar på länken i hans namn. Per Pålsson och hans barn och barnbarn lyckades skapa sig ett ganska gott liv vid Nain. Tyvärr har jag inte några detaljerade berättelser om de första generationerna.

Generation 4. I Henrik Larsson Hakkarainens levnadsberättelse kan ni läsa om hur Nainsfinnarna blev ålagda att leverera kol till det nya bruket, Gustavsfors, och vad det innebar för deras försörjning. Mer om Henrik Larsson Hakkarainen och de svåra livsförhållandena i bygden kan ni läsa om i länken gällande hans andra hustru Kerstin Jönsdotter. Brodern Per Larsson Hakkarainen var en av de första torparna under Uddeholmsbruk. Kusinerna Danielsson var lite försiktigare att skuldsätta sig till bruket, men trots det hade Jöns stora svårigheter att klara familjens försörjning när han blev änkling.

Generation 5. Olof Henriksson Hakkarainen, Henrik Larsson Hakkarainens son, hade sina duster med Uddeholmsbolaget och i länken gällande honom kan ni läsa om det. Jag kan ha helt fel, men jag får en känsla av att han kan ha varit utsatt för ett rättsövergrepp när han var allt för besvärlig och då blev fråntagen sin rättsliga handlingsförmåga. Tyvärr så kommer det nog att bli svårt att få fram den slutliga sanningen för det är inte Olofs version man kan läsa om i de rättsprotokoll som finns.

Generation 6. Marit Olsdotter var det barn som Olof Henriksson
Hakkarainen testamenterade sina ägodelar till med kravet att hon och maken skulle ta hans om honom när han blev gammal. Läs mera om hur det slutade i länken gällande Marit.
Lars Olsson Hakkarainen, var Olof Henriksson Hakkarainens son. Det var han och hustrun Greta Andersdotter Muhoinen som bodde i jordkulan vid Lappmossåsen när Gottlund hade vägarna förbi. Läs om familjens liv under i länken gällande Greta Andersdotter Muhoinen och därefter i Länken gällande Lars.

Generation 7.  Petter Larsson Hakkarainen var en av de yngsta barnen som Gottlund träffade på i jordkulan. Han hade någon form av funktionsnedsättning och han gifte sig på äldre dar och fick en son. Läs även om hans hustru Karin Henriksdotter och hennes tragiska livsöde. Läs även den dikt som är skriven av Henrik Larssons andra hustrus barnbarn  Håkan Bengtsson.

Generation 8, Johan Henrik Pettersson var Petter Larsson Hakkarainen enda son.  Han bytte senare namn till Blomqvist. Tyvärr förlorade Johan sin pappa redan som 11 åring, så Petter Larsson fick inte se sin son växa upp.

Generation 9, nu är vi inne på 1900-talet så nu kan jag inte berätta mera, för nu har vi kommit ända fram till nutiden. Inte heller vet jag någonting om dessa ättlingar till Per Pålsson Hakkarainen och deras liv. En släkt av många, många andra. Per Pålsson Hakkarainens ättlingar är nu spridda runt om i hela världen.  Undrar just hur många de kan vara?

I forskningen gällande denna släkt har jag använt mig av böcker skrivna av framförallt Valter Berg, men även Roland Svensson har bidragit med värdefull information. Den som vill veta mer om ättlingarna till Per Pålsson Hakkarainen och deras relation till Uddeholmsbolaget och Geijerfamiljen kan vända sig till Sällskapet Gustavaforskning http://www.gustavaforskning.se/. Där finns mycket intressant information.

Jag har även hittat information i Gottlunds dagbok och i husförshörslängder och sockenprotokoll från Ekshärad och Gustav Adolf som underlag i min forskning.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Genväg till information om ytterligare skogsfinnar i släkten;

Kinnunen Mårten Pålsson Kinnunen Per Mårtensson Kinnunen
Sormuinen Göran Olofsson Sormuinen
Kemppainen Johan Bertilsson Kemppainen
Ronkainen Olof Olofsson Ronkainen
Nikarainen Nils Nikarainen Lars Hansson Nikarainen
Päykkäinen Johan Larsson Päykkäinen Mårten Johansson Päykkäinen
Kukkoinen Henrik Kukkoinen
Vilhuinen  Hans Pålsson Vilhuinen Olof Hansson Vilhuinen Pål Hansson Vilhuinen
Putkoinen Lars Mickelsson Putkoinen