7.5 – Sexmän i Rämmens socken

Vilka var då dessa män som blev valda till sexmän i Rämmens socken? Kravet för att man skulle kunna få detta uppdrag var i huvudsak att man var skötsam och en god förebild. Uppdraget var komplext och om de inte skötte sig var påföljden märkbar. De hade ansvaret att begära in olika ersättningar från de boende i socknen. Lyckades de inte fullfölja det uppdraget kunde de själva bli ersättningsskyldiga och kallade för ”försumliga”. I Rämmens socken byttes sexmännen regelbundet ut och ingen blev kvar vid sin post mer än några år. Under den aktuella perioden var det endast en person som blev omvald efter att ha varit entledigad under en period.

Det förekommer inte så mycket klagomål på sexmännen i Rämmens socken, men vid ett tillfälle år 1813 framfördes synpunkter. (Rämmen KI 1 s 183). Man hade uppmärksammat att det fanns sexmän ”hvilka äga så liten aktning och sig själva att de ej smickras av allmänt förtroende och därför ej visa ingen drift i utförandet av sina åligganden” Man beslutade då att den sexman som inte följer gällande överenskommelser ska betala 10 riksdaler till församlingens fattiga. Under samma möte entledigades sexmannen Mats Christoffersson vid Högsjön då det inkommit ”billiga klagomål” mot honom.

De gubbar som valdes till dessa poster var i huvudsak helt vanliga män. Det fanns både bergsmän, torpare och skattebönder bland de utvalda. Vissa är gamla och andra är unga. Det fanns sexmän som var mellan 25-30 år, men merparten var i medelåldern. De som hade de allra största tillgångarna har inte blivit förordnade till denna post under den aktuella perioden utan förmögenhetsmässigt finns alla i mellanskiktet i bygden.

Jag har knutit ett släktträd till några av sexmännen i Rämmen. Det är endast de personer som jag på något sätt kunnat knyta ihop med mina egna släktingar. Det kan förekomma fel i uppgifterna, så rätta mig gärna om ni hittar något. I nuläget kommer jag inte att gå vidare med att utforska släkter som jag själv inte har någon anknytning till.

  Sexman 1 Sexman 2 Sexman 3 Sexman 4 Sexman 5 Sexman 6
År 1789 Göran Hansson Långfallet Henrik Pålsson Hästberget Per Kristoffersson Torphöjden Olof Olsson Kurkhöjden Gustav Hansson Vitklinten Sven Svensson Laggsundet
År 1791 Jan Olsson Stjärnberget Olof Hindersson Rämsberget Henrik Olsson Hästberget Carl Jönsson Linnerhöjden Jonas Clemetsson Rämshöjden Jan Zachrisson Laggsundet
År 1796   Hans Göransson Tandfallet Sven Andersson Kurkhöjden Jan Jansson Pullingtorp   Kristoffer Pålsson Lönnhöjden
År 1801 Nils Tomasson Lönnhöjden Jan Classon Stjernberget Jonas Hansson Kocktjärn Denic Kruse Östervik Carl Jansson Dalkarlssjön Hans Hansson Holmsjön
År 1804 Pär Hindersson Stjärnberget Pär Olsson Dalkarlsjön Erik Matsson Laggsundet lönnhöjden Denic Danielsson Kruse Rämsberget Carl Jansson Linnerhöjden Liljendahl Nils Pärsson Ängsviken
År 1805   Olof Persson Dalkarlsjön        
År 1806 Erik Jonsson Bråtåsen Lars Jansson Rämsberget Hinrik Jonsson Höjden Jan Pettersson Högsjö Rote Hinrik Matsson Högsjön Mats Matsson Skärfjället
År 1807 Nils Jansson Rämsbergs rote Olof Jansson Dalkarlsjön        
År 1808 Petter Pettersson Räms Jan Liljeman Liljendal Jonas Pettersson Rämsbergs rote Erik Karlsson Dalkarlssjön Stefan Matsson Högsjön  
År 1809 Jan Hansson Linnerhöjden     Nils Gustavsson Lesjöfors   Per Andersson Laggsundet
År 1811 Christoffer Persson Torphöjden Kristoffer Jansson Skärfjället Carl Carlsson Rämsberg Mats Christoffersson Lönnhöjden  
År 1812 Jonas Jonsson Dalkarlsjön     Anders Jansson Lesjöfors   Jonas Olsson Laggsundet
År 1813         Erik Matsson Lönnhöjden  

Källor;

1789 Rämmen KI1 s 35, 1791 Rämmen KI 1 s 51, 1796 rämmen KI 1 s 65, 1801 Rämmen KI 1 s 79, 1804 Rämmen KI 1 s 95, 1806 Rämmen KI 1 s 105, 1808 Rämmen KI 1 s 125, 1809 Rämmen KI 1 s 133, 1811 Rämmen KI 1 s 155, 1812 Rämmen KI 1 s 169, 1813 Rämmen KI 1 s 183