3.4 – Fäbodar i Lima

Olle Veirulf gjorde en kartläggning av fäbodar som var omnämnda i handlingar från 1600-talet. Utifrån det resultatet vill jag nedan göra en sammanställning av vilka fäbodar som användes av de olika byarna under 1600-talet. I de fall det finns namngivna personer knutna till dessa fäbodar, som även kan kopplas till mitt släktträd, så redovisas det.

Vad gäller personer som bodde i de olika byarna år 1664 så finns med stor sannolikhet flera av de som är omnämnda i Olle Veirulfs bok bland mina anor. Då osäkerheten är stor finns de inte med i tabellen.

Etablerad fäbod by Anor med koppling till fäbodställena
före 1664 Lyberget Buu
     -”- Risätra
före 1664 Sjöändan Buu
     -”- Ytternäset
     -”- Risätra Björn Persson****
     -”- Heden
före 1664 Torksätra *** Risätra
före 1664 Bolberget Risätra Björn Persson* Britta Persdotter ****
före 1664 Femtberget Moon Zachris Pålsson **
     -”- Ofors Erik Ingemarsson *
före 1664 Oforsråberget Lillmon
före 1664 Mosätra Heden
     -”- Moon
     -”- Tandö
före 1664 Kallsjösätra Husom
     -”- Höknäs  Erik Eliansson *
före 1664 N och S Fenningberget Moon  Björn Matsson*
     -”- Torgås
     -”- Husom
före 1664 Bäsjösätra Biskopsbyn
före 1664 Vännässätra Biskopsbyn Hindrik Persson *
     -”- Heden Lars Larsson Prins
före 1664 Örsjöberget Ärnäs
före 1664 Mattsåsen Risheden
     -”- Torgås Mats Staffansson * Lars Björsson*
före 1664 Rissätra Torgås
     -”- Sörnäset
före 1664 Övre och Nedre Tandberget Näset
     -”- Hammarbyn
före 1664 Hallbrosätra Sörnäset  Olof Eriksson *
före 1664 Klövsätra Hjulslätt  Mats Halvarsson ****
     -”- Hammarbyn
före 1664 Gusjösätra Gusjön
före 1664 Garpsätern Mornäset
      -”- Transtrand
före 1664 Gammalsätra (Hammarbyn) Hammarbyn
före 1696 Bäckesmyren Ytternäset Olof Helgesson**  Anders Olsson**
före 1696 Hisåsen Buu
     -”- Ärnäs Thomas Ersson **
före 1696 Hållan Buu
före 1696 Almberget Tandö Joen Ersson **
före 1696 Gräsbrickan Heden Lars Larsson**
före 1696 Bårberget Heden Mats Matsson ** Olof Pålsson **
före 1696 Sjöarberget Bygärdet Lars Thomsson ****
     -”- Åkra Mats Larsson** Olof Matsson ****
före 1696 Risberget Biskopsbyn Olof Larsson**
     -”- Ärnäs Jakob Olsson**
före 1696 Långviken vid Grycken Biskopsbyn
före 1696 S och N Kallberget Näset
     -”- Moon Samuel Björsson**
     -”- Husom
före 1696 Klossberget *** Hammarbyn Jon Ersson ** Mickel Olsson **
före 1696 Örsjön Hjulslätt Halvar Olsson **
före 1696      -”- Hammarbyn
före 1696 Kindvallsätra Hammarbyn
     -”- Hjulslätt
före 1696 Gammalsätra (Mornäs)
före 1696 Resjösätra
f 1600-talet Rismyra  Risätra
f 1600-talet Örvikarna

* 1664 ** 1696 *** flyttad, men har behållit namnet
**** Ur ”Lima och Transtrand – två socknars historia”

Litzlekempebärgietdtt är en fäbod som inte varit i bruk på länge. Det finns ett berg som heter Lilla Kämpeberget, men där har man enligt Olle Veirulf inte hittat några lämningar efter en fäbod. 1700 m rakt norr om S säterberget på sydsluttningen av en liten ås väst om Almån finns spår av en täkt, som sägs vara den plats där Litzlekempeberget har legat.  (Veirulf Olle ”bygdestudier i Västerdalarna” s 27)

Backsätra är en annan fäbod som inte varit i bruk på länge. Olle Veirnulf skriver följande om platsen där den kan ha legat; ”vid den gamla gångstigen över S Fenningberget till Älvdalen och mellan denna väg och norra änden av tjärnen Håan, omkring 2 km rakt s om Mattåsens fäbodar.”

Becksätra kunde inte Olle Veirnulf placera, men den kan ha legat österut i skogen, då den brukades av Sörbäcken.

Beesjöbergedtt har inte varit i bruk på mycket länge. Sätern bör ha legat väster om Besjöberget vid vägen till Tisjön.

Eentinens säter är nedlagd för länge sedan, men det finns en bergknalle med namnet Eentinen. Eentinen ersattes med Närmstasätra som ligger i närheten av bergsknallen Eentinen. På dagens kartor kallas fäboden Bergsätern.

Imyriolöten är övergiven sedan länge sedan, men namnet lever kvar på den plats där stigen Gusjön Branäs korsar Djupbäcken.

Vid Styggeberget 15 km väster om V Ofors skall det ha funnits en säter som övergivits före 1934. Styggeberget nyttjades av bönderna i Ärnäs, bland annat Erik Olsson och Erik Larsson.

Hormundberget / Hormundåsen lades ner på 1800-talet.

Vallmyhrsätra lades ner vid storskiftet. Den ägdes av två bönder i Wörderås.

Mesberget är en fäbod som ofta diskuteras i tingen på 1600-talet. Den togs upp av kyrkoherde Herman Pauli.

Fiskarheden omnämns som fäbod i domböcker från 1600-talet.

Karta 1600-tal Lima socken