6.1 – Amerikautvandrarna

I min släkt, såsom in de flesta svenskars släkter, finns ett stort antal personer som valt att lämna Sverige för att skaffa sig ett nytt liv i Amerika. Orsaken var oftast att man förväntade sig kunna få bättre ekonomiska förutsättningar  och få ett tryggare liv i det nya stora landet. Det förekom även att det framförallt var friheten att få utöva sin religion som lockade och friheten att slippa undan det kontrollsamhälle som byggts upp i Sverige.  De bland mina släktingar som utvandrade var inte enbart de som hade de allra sämsta ekonomiska förhållandena, utan även de som hade det lite bättre kunde ta steget och lämna moderlandet. Detta för att få det ännu bättre, eller kanske ibland, ett äventyrligare liv, i landet som fanns där långt bort i väst. Bland mina Amerikautvandrare fanns även personer som hade anfäder som också var finska invandrare i Sverige och som nu valt att ta steget att vandra vidare ännu längre västerut. Det pratades mycket i bygderna om hur bra allt var i Amerika och historier berättades och visor sjöngs i gårdarna.

Snodd från internet, men jag har själv sjungit visan många gånger

Snodd från internet, men jag har själv sjungit visan många gånger

Jag kommer inte att göra en djupdykning bland mina Amerikautvandrare. Det finns flera andra bland släktingarna som har ett speciellt intresse för forskning gällande dessa personer. Det jag kommer att göra är därför i första hand att publicera de resultat jag lyckats ”snubbla över” i min forskning. Kanske jag i framtiden kommer att göra mer egen forskning gällande denna grupp.

Den forskning jag kommer att publicera på denna sida är till stora delar av sådan art att det kanske i första hand väcker ett intresse hos mina närmaste släktingar. Förhoppningsvis så kanske även någon släktforskande ättling till dessa emigranter lyckas hitta hit.

Den sista delen kommer dock att handla om personer som valde att lämna Sverige för att få möjlighet till religionsfrihet. Den delen kan vara av intresse för fler än bara mina närmaste släktingar.

____________________________________________________________________

Amerikautvandrare från finnmarken

Under min forskning har jag stött på flera personer som valt att lämna Sverige. Jöns Jönsson och Maria Nilsdotter Ring fick 10 barn. Av dessa valde 5 att lämna Sverige och emigrera till Amerika. Först av dem alla var Jöns Hallqvist som år 1892 emigrerade tillsammans med sin fru. 1901 emigrerade Mattias Alfred, 1903 Johanna Matilda, 1907 Emanuel och sist av dem alla år 1923 så emigrerade Viktor. Viktor valde att emigrera direkt efter att båda föräldrarna hade avlidit i Kvarnåker, Järna socken.

Jöns Jönsson, Maria Ring, Johanna Hallqvist och Herman

Jöns Jönsson, Maria Ring, Johanna Hallqvist och Herman

Jöns Jönssons barn var inte de första i släkten som valde att utvandra till Amerika. Jöns bror Jon utvandrade med hela sin familj redan år 1887 från Ambjörby i Norra Ny socken. Familjen bestod av hustrun Ingeborg Olsdotter och de fyra sönerna Olof, Per, Jöns och Jon.

Jöns valde att bosätta sig i South Dakota. Johanna Matilda och Mattias Alfred bosatte sig i Tacoma Washington. Viktor och Emanuel flyttade till Minneapolis.

Vart Jon med familj valde att bosätta sig vet jag ännu inte, men det vore intressant att få veta om kusinerna hade kontakt efter att de utvandrat från Sverige.

 Ättlingar till Jöns Hallqvist har besökt släktingar i Sverige  och vi har haft en stor släktträff med våra Amerikanska släktingar.

_____________________________________________________________________

Johan Larsson  från Nain i Gustav Adolf lämnade Sverige 1887.

____________________________________________________________________

Olle Wikström

Olle Wikström

En riktig äventyrare var Olle Wikström från Tyngsjö som valde att lämna Sverige och bosätta sig i Canada istället för i USA.

Olle Wikströms liv var så omtalat så han var omnämnd i tidningen Lektyr i en artikel 1960 som Grizzlybjörnarna, se nedan:

________________________________________

________________

Min farfars farfar Christoffer Öhrn, fru Anna, sonen Johan, Christoffers mamma Maja Jansdotter och Christoffers bröder, Johan Palm och Lars Åhl utvandrade till USA, men Christoffer valde att återvända till Sverige med sin familj. Annars hade farfars farfar och farfars far varit Amerikaner och hur hade det då varit med mig, min pappa och min farfar?

______________________________________________________________________

Amerikautvandrare från Lima och Malung

Jag har ännu mycket kvar att utforska vad gäller amerikautvandrare från Malung och Lima socken, men här kommer ett första resultat. Framöver kommer forskningen att kompletteras med uppgifter från Gagnef, där jag har anor på morfars sida.

Från Lima socken skedde en omfattande utvandring till Amerika under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den stora utvandringsvågen började år 1846, när 10 Limabor som anslutit sig Erik Jansarna lämnade landet för religionsfriheten.  Hela 727 personer lämnade Lima socken före 1925 och det motsvarar 27 % av den befolkning som då fanns i bygden. (John Erik Matsson, Lima Besparingsskog) Bland mina egna närmaste släktingar har jag hittat 13 utvandrare från Lima, men det kan vara fler. Nästan 40% av generationen mormors mor- och farföräldrar i Limasläkten  emigrerade. Rent statistiskt innebär det att min mormor kan ha nästan lika många tremänningar i Amerika som i Sverige, men Malungssläkten är då ännu ej medräknad.

_____________________________________________________________________

Amerikaemigranter och Limabor i Gånorssläkten

Amerikaemigranter och Limabor i Gånorssläkten

Den största utvandringen skedde från Gånorsgården. Gånors Mattias Matsson hade 8 syskon, och hela 6 av dessa valde att lämna Sverige för Amerika. Gånors Mattias son Lars valde också att utvandra när han var 22 år gammal. Lars hade 6 kusiner på sin fars sida bosatta i Sverige. Tre av dessa åkte till Amerika, två till Södermandland och endast en blev kvar i Lima.

______________________________________________________________________

Förteckning af utvandrare

Förteckning af utvandrare

Lars Restadius barnbarn Kristina Restadius och hennes make Lars Springfeldt valde att emigrera på äldre dar och en av sönerna hade då sedan flera år tillbaka lämnat landet. För det äldre paret Kristina och Lars Springfelt blev inte Amerikavistelsen sådan som de hade önskat. Prästen Lars Restadius har flera ättlingar som utvandrat till USA.

________________________________________________________________________

Att slippa undan sitt föräldraansvar

Att födas utanför äktenskapet vid 1900-talets början var inte lätt. I kyrkböckerna antecknades det då att det nyfödda barnet var oäkta. Att föda ett oäkta barn var stigmatiserande för en kvinna och dessutom hamnade de ofta i en omöjlig ekonomisk situation. Ofta var möjligheterna små att få fäderna att bidra till barnets försörjning.

1917 stiftades en ny lag där fädernas betalningsansvar stärktes. (Johanna Sköld, Usla Elända och Arma)  Ett år senare föddes Margit utom äktenskapet, men relationen mellan hennes föräldrar kom inte att leda till äktenskap och bildandet av en gemensam familj.  I och med den nya lagen blev fadern Anders Eklund försörjningsskyldig för Margit.

Anders försvinner ur folkbokföringen omgående efter Margits födelse. Först ska han ha vistats i Halesmud i Norge. 1920-09-06 anlände han till Amerika med båten Imperator och förmodligen bosatte han sig därefter i Gardner Massachusetts.

________________________________________________________________________

Med religionsfrihet och yttrandefrihet som mål

Den stora utvandringen från Malung och Lima socken började år 1846 när ett stort antal personer blev frälsta av profeten Erik Jansson. En av de frälsta var Britta Jonsdotter från Gärdås i Malung socken. I länken till Britta Jonsdotter kan du läsa om Erik Jansson från Biskopgskulla, Britta Jonsdotter och alla av de vänner hon hade som valde att lämna Malung och Lima för ett bättre liv i Bishop Hills.

Bilden är ur Himlaspelet i Nås 2017