2.3 – Finnar och svenskar i Norra Ny socken

Spännande är att få en inblick i hur det kan ha varit att leva i finnskogen under den första perioden efter att finnarna invandrade till Sverige. Man undrar litegrann hur lång tid det egentligen tog innan de glömt bort sin egen kultur, sitt språk och sina sedvänjor? Hur många generationer visste skogsfinnarna att de var finnar och när föll den kunskapen i glömska?

Jag har gjort en liten avgränsad studie om relationen mellan finnar och svenskar i Norra Ny socken under perioden 1807-1821. Då fanns den finska kulturen och det språket fortfarande bevarad i detta område och jag har sammanställt olika källor och gjort egna reflektioner. Här kan man läsa om fattiga lik, snöskottning av vägen i Osebolskogen, socknens sexmän och litegranna vilka föreställningar och fördomar de båda folkgrupperna hade om varandra.

Även om jag många gånger rest genom denna socken så är det inte någon plats där jag tillbringat särskilt mycket tid och jag har inga starka band till trakten. Ser nu fram emot sommaren då jag garanterat kommer att ta mig en tur till Flatåsen, Digerberget och förhoppningsvis även Södra Viggen som jag är absolut mest nyfiken på. Tänk att få hyra en stuga där eller varför inte slå upp ett tält. Sedan kan man vistas där, betrakta vyerna och känna historiens vingslag. 🙂

Innehållsförteckning;
1 – Inledning
2 – Norra Ny socken
3 – Norra Ny:s finnmark
4 – Finnarna i sockenstämman
5 – Finnarna och svenskarnas beskrivning av varandra
6 – Väghållningen i Ny socken – Likabehandling med samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter?
7 – Skogsfinnarnas hantering av de döda
8 – Slutord

Innehållet på denna sida är i mycket liten utsträckning relaterad till mitt eget släktträd, så istället för att länka till specifika personer i släktträdet har jag skrivit en artikel och sparat som ett dokument.

Finnar och svenskar i Norra Ny socken