9.1 – Brott och straff

I min släktresa har jag hittat flera personer som gjort sig skyldiga till olika former av brott. Nedan kommer jag att redogöra för dessa personers livsöden. Vad var det som orsakade att brottet begicks? Vilka straff fick de om de slutligen dömdes för det begångna brottet?

Casper vid Storsjön

Casper Jansson var en tjuvjägare som bodde vid Storsjön nära Laggåsen i Gustav Adolfs socken. Han har vissa finska anfäder, men vad gäller min fars släktträd är det kanske hans gren där finska anor förekommer allra minst. Om Caspers liv har det skrivits en intressant och läsvärd bok och jag har i denna länk gjort vissa reflektioner över hans liv.

Casper Jansson

Casper Jansson hade en vän, som är bror till en av min mammas sambo Görans släktingar, nämligen Tjuv-Henrik. De hade en del fuffens tillsammans:

Henrik Persson

I Malung har jag hittat en mycket tragisk historia om en kvinna som dödade sitt eget nyfödda barn i en bäck. Hon blev dömd och fängslad för det brottet.

Skinnar Marit Isaksdotter

Att försumma kyrkoplikten var ett brott som kunde ge allvarliga konsekvenser. För Per Persson Hvinnari blev det extra allvarligt då han inte var så omtyckt av sina grannar. Läs här om hur han fick springa gatlopp i Malung efter att ha gjort sig skyldig till detta brott.

Per Persson Hvinnari

Ekonomiska bekymmer och skulder kan få människor att begå ohyggliga brott såsom Ullfallsmördarna som gjorde sig skyldiga till mordbrand pingstnatten 1822.

Per Olsson
Lars Olsson

Kroppheden

Kroppheden – avrättningsplats